Výčepy jsou ztichlé, židle zvednuté a plotny studené. Tam, kde vždycky panoval typický šum, je teď liduprázdno. Pro gastronomická zařízení nastaly smutné časy a některé z nich už možná nikdy nemusí přivítat žádného hosta. Chcete se mít po krizi kam vracet? Pojďme společně pohnout osudem!

Pro podporu restaurace Na Hradbách prosím navštivte níže uvedený odkaz.

https://shop.zachranhospodu.cz/restaurace-na-hradbach.html