Datum 8. března je významné nejen pro všechny ženy, ale i pro pracovníky, uživatele a všechny příznivce Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bedna.

V tento den roku 2010 otevřela Bedna své dveře všem dětem a mladým lidem, kteří v Příbrami hledají radu, pomoc, podporu či jen místo, kde mohou být sami sebou. Za 10 let fungování Bedny jejích služeb využilo více jak 1620 dětí a mladých lidí.

 

Oslava tohoto významného jubilea proběhla v pátek 6. března v příbramské restauraci Na Hradbách. Akce odstartovala v podvečerních hodinách v salónku restaurace, kde příchozí hosty přivítaly milé hostesky welcome drinkem. Oslavu zahájil proslovem ředitel spolku Ponton Jakub Václavů a vedoucí Bedny Kamila Zelená. Ve svých proslovech shrnuli desetileté fungování Bedny, zejména vyzdvihli ukotvení této sociální služby v síti příbramských sociálních služeb. Zaznělo také emotivní poděkování bývalým i současným pracovníkům Bedny, díky kterým služba funguje tak, jak má. Na nelehké začátky provozu Bedny zavzpomínala i její zakladatelka Kateřina Volfová a svou podporu pracovníkům vyjádřila také poslankyně Věra Kovářová.

„Jsme velmi rádi, že naše kulaté výročí s námi oslavili významní hosté z řad poslanecké sněmovny, zástupci Středočeského kraje, sociálního odboru města Příbram a dlouhodobí fanoušci Bedny. Podpora od spolupracujících organizací je velmi důležitá a těší nás, že se kolegové rozhodli trávit páteční večer s Bednou,“ sděluje vedoucí Bedny Kamila Zelená.

Po proslovech následovalo promítání Bednaklipu, který natočili sami uživatelé a přiblížili v něm, proč je pro ně Bedna důležitá. V rámci klipu zazněly i gratulace od kolegů z návazných služeb. Po sfouknutí svíček na dortu z cukrárny Upekla a občerstvení se u rautového stolu probíhal další program a tím byla Benefiční aukce na podporu provozu Bedny. Hosté si tak mohli vydražit například den na klubu či v terénu s pracovníkem NZDM Bedna, večeři s ředitelem spolku Ponton nebo drink s vedoucí Bedny, startovné na půlmaraton města Příbram, výrobky z příbramské Vazárny a Točírny či adrenalinový zážitek v TEPfactoru.

„Jsme moc rádi, že se hosté do aukce s velkou chutí zapojili. Díky nim se podařilo vybrat více než 22 tisíc Kč a výtěžek použijeme na provoz Bedny. Stejně velké díky patří sponzorům, kteří předměty do aukce věnovali či zprostředkovali,“ sdělil Jakub Václavů, ředitel Pontonu.

Po ukončení aukce probíhala volná zábava až do večerních hodin. Pracovníci Bedny děkují více než padesátce hostů za účast a zejména velké díky patří restauraci Na Hradbách za příjemné prostředí, vynikající servis a přátelské podmínky pro důstojnou oslavu 10. narozenin NZDM Bedna.

NZDM Bedna
je sociální služba, určená pro děti a mládež ve věku 6 – 20 let, které tráví rizikově svůj volný čas, anebo jsou ohroženy sociálním znevýhodněním. V současné době klub využije v průměru 22 dětí a mladých lidí denně, v terénu se jedná v průměru o 10 lidí. Zařízení nabízí svým klientům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování. V Příbrami působí již od roku 2010 a od ledna roku 2015 začal v rámci NZDM Bedna fungovat také terénní program. Zařízení v roce 2020 finančně podporuje státní rozpočet České republiky, Středočeský kraj (dotace MPSV), Město Příbram a řada firemních a individuálních dárců. Provozovatelem NZDM Bedna je Ponton, z.s.
Ponton, z.s.
Nezisková organizace Ponton působí již 23 let v sociálních službách určených pro děti a mládež z problematického sociálního prostředí. Provozuje dva nízkoprahové kluby (v Plzni a Příbrami), terénní program, zařízení pro předškoláky a jejich rodiče, spolupracuje s dětmi z výchovných ústavů a dětských domovů. Denně tak díky projektům pomůže až 100 dětem a mladým lidem ze sociálně problematického prostředí. Významně se tím podílí i na poli prevence kriminality ve městě Plzni i Příbrami.
Autor: NZDM Bedna, Bc. Magdaléna Krásová / Zdroj foto: NZDM Bedna